Név:
Prof. Dr. Lovas Rezső György
Beosztás: 
ATOMKI, professor emeritus

Debrecenben született 1946. november 17-én, és kisebb megszakításokkal azóta is itt él.

1970-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem fizikus szakán; 1974-ben doktorált, 1978-ban kandidált, és 1988-ban szerezte meg a fizikai tudomány doktora címet.

Szakterülete az elméleti magfizika. 1970 óta az MTA Atommagkutató Intézetében dolgozik, 1991 és 1996 között igazgatóhelyettesként, 1997 és 2007 között igazgatóként, jelenleg pedig emeritus kutatóprofesszorként az ELKH-hoz átcsatolt intézet jogutódjában.

1973–74-ben és 1979-ben Oxfordban,1980–81-ben az ugyancsak angliai Daresburyben, 1984–85-ben Karlsruhében, 1987–88-ban Utrechtben, 1987 és 1993 között többször Stockholmban, 1993 és 2002 között többször a japáni Nígatában dolgozott.

2000 és 2007 között az Európai Fizikai Társulat Magfizikai Szakbizottságának tagja, 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, 2013 óta pedig rendes tag.
2013-ban beválasztották az Academia Europaeába is. Egyéb tisztségei közül megemlítendő, hogy 1995–96-ban a Debreceni Universitás Egyesülés elnöke.

Egy monográfia (Structure and Reactions of Light Exotic Nuclei, Taylor and Francis, London, 2003) (társ)szerzője és az ötkötetes Handbook of Nuclear Chemistry (Springer) társszerkesztője.
Ő szerkesztette az MTA energetikai stratégiai programját. A Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, az ELFT Novobátzky-díjának, az akadémiai díjnak, Debrecen város Hatvani-díjának és a Charles Simonyi kutatási ösztöndíjnak, valamint a Magyar köztársasági érdemrend tiszti keresztjének a kitüntetettje. Csaknem egy időben, de egymástól függetlenül az Amerikai Fizikai Társulat és a brit Institute of Physics folyóiratainak ,,kiemelkedő cikkbírálója”címmel tüntették ki.