Név:
Prof. Dr. Nemessályi Zsolt
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, professor emeritus

Született: 
1944. október 31. Budapest
Iskolai végzettség:
Kitüntetéses Agrármérnök, Agrárökonómus / BSc, MSc, PhD
Tudományos, szakmai fokozat:
Mezőgazdasági tudományok kandidátusa MTA/ Ag.Economist PhD
Működési (kutatási) terület:
Agrárökonómia, Vállalati gazdaságtan, Üzemtan / Ag.Economics
Jelenlegi beosztása:
Professor Emeritus
Munkahely:
Debreceni Egyetem MÉK, GTK

Kitüntetéses diplomájának megszerzését követően öt éven át szakmai vezetője a Fábiánházai Kossuth MgTSz-nek főagronómusként. 1972-től dolgozik a Debreceni Egyetemen. A Debreceni Üzemtani Iskola neveltje. A Vállalatgazdaságtani Tanszéken lett tudományos munkatárs, adjunktus, docens, egyetemi tanár és Professor Emeritus. 1991-ben Fulbright Visiting Professor az Iowa State University-n, 1997-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Volt számítástechnikai laboratórium vezető, tanszékvezető, kari főigazgató, tudományos rektorhelyettes, a közgazdaságtudományi doktori program vezetője. 33 éven át szolgálta a Magyar Tudományos Akadémiát, a Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság titkára, majd elnöke, végül a DAB alelnöke lett. Egyetemi pályafutásának csúcsán elnökként vezette a Debreceni Egyetem egyesülését előkészítő Egyetemi Szövetség szenátusát 1998-1999-ben. Munkásságáért többek között megkapta a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, a DAB Pro Sciencia díjat, a Debreceni Egyetemért Emlékérmet és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. 70. születésnapjára a GTK kiadta A tudomány szolgálatában c. könyvét. http://real.mtak.hu/26242/
Szerkesztője az Agrártudományért Alapítvány kiadványának http://real.mtak.hu/78376/