Név:
Dr. Kovácsné Prof. Dr. Bácskay Ildikó
Beosztás: 
DE GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék,tanszékvezető egyetemi tanár,oktatási dékánhelyettes, DE Egészségipari Intézet, igazgató,

Gyógyszerészi oklevelemet 1992-ben szereztem a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán,
egyetemi doktori címmel (1994), PhD fokozattal (2000) és habilitációval (2014) rendelkezem gyógyszerészet és kémia tudományterületeken.
Férjezett és három gyermek édesanyja vagyok.

1992 óta végzek oktató-kutatómunkát a felsőoktatásban (1994-1997 között a gyógyszeriparban szereztem szakmai tapasztalatot),
1997 óta a Debreceni Egyetemen van közalkalmazotti jogviszonyom. Összességében több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem.
Az egyes fokozatok megszerzésével (PhD, 2000; habilitáció 2014) kerültem tanársegéd, adjunktus, docens, majd egyetemi tanári munkakörökbe,
2021-től a Gyógyszertechnológiai Tanszék tanszékvezetője, 2020-tól az Egészségipari Intézet igazgatója, 2016-tól a Gyógyszerésztudományi Kar Oktatási Dékánhelyettese vagyok. Angol nyelvből rendelkezem A és B típusú középfokú, komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával.

Négy képzési szinten (gyógyszerész osztatlan, MSc., PhD képzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés)
angol és magyar nyelven végzek oktatási, oktatás-szervezési és fejlesztési tevékenységeket, irányítom a hallgatók munkáját.
Több tárgy kurrikulumát dolgoztam ki, oktatási dékánhelyettesként folyamatosan dolgozom a kari mintatanterv megújításán,
a hallgatóközpontú oktatás megvalósításán. Számos tárgy (kötelező, kötelezően választható és szabadon választható) tárgyfelelőse vagyok
és 2002-től kimagaslóan sokat oktatok magyar és majd a későbbiekben angol nyelven, 140 magyar és angol nyelvű diplomamunka és
25 TDK pályamunka témavezetője voltam 2021-ig. Közel 30 PhD értekezés opponense voltam, 5 habilitációs eljárásban vettem részt.
Vizsgáztatási tevékenységem is rendkívül intenzív, a gyógyszertechnológia tárgy mellett, gyógyszerészi kommunikációból, propedeutikából,
biokozmetikum tárgyból, 3D nyomtatásból, galenusi gyógyszerkészítés tárgyakból vizsgáztatok rendszeresen magyar és angol nyelven.
A záróvizsgáztatásban elméleti és gyakorlati vizsgáztatóként 2001 óta veszek részt folyamatosan. Rendszeresen részt veszek a szakképzésben,
és a vizsgáztatásban is. Gyógyszertechnológus, gyógyszerészi gondozási és gyógyszertár vezetés, üzemeltetés szakvizsgákkal rendelkezem.

Tudományos Diákköri hallgatóként 1989-ben kezdtem kutatómunkámat, jelenlegi impakt faktorom 197,869; tudományos közleményeim száma 107,
hivatkozásaim száma 1184/951, Hirsch-index = 19 (MTMT alapján). Egyik utolsó szerzős publikációm hivatkozásainak száma 127.
Több mint száz tudományos magyar és angol nyelvű konferencia előadást tartottam, közülük négyet plenáris, meghívott előadóként.

Három aktív, és négy és fél végzett PhD hallgatóm van
(Dr. Arany Petra, Dr. Nemes Dániel, Dr. Ujhelyi Zoltán, Dr. Azin Kalantari, Dr. Róka Eszter közös témavezetett Dr. Florent Perret-tel,
Claude Bernard University, Lyon). 2010-től folyamatosan tartom a Modern gyógyszerleadó rendszerek I. című PhD kurzust.
A kémiai alapkutatásokat az orvos-és gyógyszerésztudományi alkalmazásokkal összekötő gyógyszerfejlesztés tudományterületen
végzek kutatómunkát, szervezem a karokon átívelő multidiszciplináris kutatói hálózatok K+F tevékenységét,
tartom a kapcsolatot a pályázatokhoz kapcsolódó ipari szereplőkkel. Az Egészségipari Intézet Igazgatójaként kiemelten ez a feladatom,
a tudományos kutatói utánpótlás nevelés mellett.

Jelenleg két egyetemi stratégiai pályázatban kaptam koordinátori feladatot, a Tématerületi Kiválósági Program (TKP2020-IKA-04)
Terápiás célú fejlesztések tématerületi vezető helyettese és kutatócsoport vezető vagyok (tématerületi vezető: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, Rektor),
valamint a GINOP-2.3.4-15-2020-00008 számú projekt alprojekt vezetője vagyok. Mindemellett koordinálom
a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszerésztudományi Kar építése (High Tech), GINOP-2.3.1.-20-2020-00004 számú projektet.
Az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című projekt egyik alprojekt vezetője vagyok.
2013-2016 között MÖB Franciaországi tanári ösztöndíjat nyertem közös PhD tevékenység szervezésére.
Önálló TÉT pályázataim voltak a Lyoni Claud Bernard egyetemmel, együttműködünk a Lisszaboni egyetem Kémiai Intézetével közös
PhD tevékenység és bírálói tevékenységek ellátására, a Nagyváradi Orvos-és Gyógyszerészeti Kar Szerves Kémiai és
Farmakognóziai Tanszék kutatóival, Dr. Jurca Tünde kutató Domus pályázatának szakmai vezetője vagyok.

Közéleti tevékenységként aktívan szervezem a középiskolás betegedukációs kampányt,
ezzel a programmal elnyertük 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány elismerő oklevelét, a Nekem Szól Egészségértés díj pályázat
„Egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek kategóriában II. helyezést értünk el és a Richter Anna díj döntősei között voltunk.

Az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság tagja vagyok 2018-tól,
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnökségi tagja és oktatási-továbbképzési titkára 2016-tól folyamatosan.