GTIDEA Professzora cím birtokosai

2023. évi díjazottak:

 

Dr. Szabadfalvi József,

ÁJK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

Dr. Dinya Tamás Ákosné Prof. Dr. Papp Mária,

ÁOK Belgyógyászati Intézet Gastroenterológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

Dr. Panyi György,

ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet intézetigazgatója, egyetemi tanár

Dr. Papp Zoltán,

ÁOK Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék egyetemi tanára

Dr. Papp Klára,

BTK Történelmi Intézet Középkori, Koraújkori és Segédtudományi Tanszék professor emeritusa

Rusinné Dr. Fedor Anita,

ETK Szociális és Társadalomtudományi Intézet Társadalomtudományi és Szociális Munka Tanszék egyetemi tanára

Dr. Müller Anetta Éva,

GTK Sportgazdasági és -Menedzsment Intézet egyetemi tanára

Dr. Kovácsné Prof. Dr. Bácskay Ildikó,

GYTK Gyógyszertechnológia Tanszék igazgatója, egyetemi tanár

Dr. Hajdu András,

IK Adattudomány és Vizualizáció tanszékvezető egyetemi tanára, dékán

Gálné Dr. Remenyik Judit,

MÉK Komplex Rendszerek és Mikrobiom Innovációk Központja tudományos tanácsadója

Dr. Kalmár Ferenc,

MK Épületgépészezi és Létesítményüzemeltetési Tanszék egyetemi tanára

Dr. Hajdu Lajos,

TTK Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanára

Dr. Török Péter,

TTK Biológiai és Ökológiai Intézet Ökológiai Tanszék egyetemi tanára

Dr. Zombola Péter,

ZK Szolfézs-, Zeneelmélet, Karvezetés nem önálló Tanszék egyetemi docense

 

 

GTIDEA Professzora címek átadása a tanévnyitó ünnepségen, 2023.09.03.

 

Frissítés dátuma: 2024.03.26.