Név:
Prof. Dr. Bartha Elek
Beosztás: 
Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, egyetemi tanár

Bartha Elek egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, etnográfus, folklorista, valláskutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

1956-ban Budapesten született. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát okleveles etnográfusként 1980-ban. 1983-ban ugyanitt doktorált, 1999-ben habilitált. 1990-ben védte meg kandidátusi disszertációját a folklorisztika szakterületén, 2002-ben pedig vallásantropológiai tárgyú akadémiai doktori értekezését. Tudományos és tanári pályája kezdettől fogva, több mint négy évtizede Debreceni Egyetemhez (korábban KLTE) kötődik. Két évtizeden át vezette a Néprajzi Tanszéket, volt a Bölcsészttudományi Kar dékánja, oktatási dékánhelyettese, 2010-2012 között a DE Tudományegyetemi Karok tudományos elnökhelyettese. 2013-óta oktatási rektorhelyettes.

Tudományos pályája során a folklorisztika, a néphitkutatás és a vallásosság kutatása területén ért el nemzetközi szinten is elismert eredményeket. A tradicionális magyar kultúra, a magyarság néprajza mellett kiemelt kutatási területe Közép-Európa és a Balkán népei, Európa keleti és nyugati térségei interetnikus és interkulturális kapcsolódásainak néprajzi feltárása. Évtizedek óta kiemelkedő szerepet tölt be a Kárpát-medence szakrális kultúrájának feltárásában és értékeinek megőrzésében. Publikációinak száma meghaladja a háromszázat. Tudományos közéleti tevékenysége során többek közt több mint egy évtizeden át volt a magyar néprajz vezető folyóirata, az Ethnographia szerkesztője, a Magyar Vallástudományi Társaság alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Bizottságának elnöke, emellett jelenleg is számos néprajzi, vallástudományi kiadvány, tudományos folyóirat szerkesztője, több nemzetközi tudományos testület tagja.

Oktatói pályája során a néprajztudomány és a folklorisztika szinte valamennyi szakterületét oktatta, fő tantárgyai a szövegfolklorisztika, a népmese, a népballada, a proverbiumok, a szokás- és hiedelemvilág, a vallási néprajz, a vallásantropológia, a néprajzi finnugrisztika és balkanisztika, vendégtanárként külföldi egyetemeken Közép-Európa néprajzát és a magyar folklorisztikát tanította. Tanítványai közül sokan szereztek tudományos fokozatot, tanítanak egyetemeken, dolgoznak kutatóintézetekben, múzeumokban, kulturális és oktatási intézményekben. A néprajz tanításában egyik fő eredménye az egyetemi néprajztanár alapszak kidolgozása és megalapítása, amelyet Debrecenben kezdtek el az országban elsőként, és amelyet hon- és népismeret tanárszakként azóta már Magyarország más egyetemein is tanítják.

Tudományos, tanári, kulturális, közéleti munkásságáért állami és szakmai díjakban, kitüntetésekben részesült. 2004-ben a finnországi Kalevalaseura külföldi tiszteletbeli tagjává választotta, 1989-ben megkapta a néprajztudomány Jankó János díját, 2021-ben a Magyar Néprajzi Társaság Györffy István-díját. 2014-ben Debrecen Város Csokonai-díjban részesítette, 2021-ben Pro Urbe-díjat kapott, ugyanebben az évben oktatási tevékenységéért Hajdú-Bihar megyei Príma Díjban részesült. 2021-ben oktatói, vezetői, nemzetközi tudományos és tudományos közéleti munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.