Név:
Prof. Dr. Csernoch László
Beosztás: 
Debreceni Egyetem Élettani Intézet, mb. intézetigazgató, egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

1985-ben végzett okleveles fizikusként a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Végzése után a Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetben helyezkedett el tudományos segédmunkatársként, majd 1992-ben egyetemi tanársegédi, 1993-ban egyetemi adjunktusi, 1998-ban egyetemi docensi kinevezést kapott. 1990-ben védte meg kandidátusi értekezését, 2001-ben habilitált. Az MTA doktora címet 2001-ben nyerte le. 2005. július 1-től megbízást kapott az Élettani Intézet igazgatói feladatainak ellátására, majd 2005. szeptember 1-től egyetemi tanárrá nevezték ki.
Munkába lépését követően bekapcsolódott az élettan oktatásába, gyakorlatot, 1988-tól szemináriumot, 1994-től tantermi előadást tart és vizsgáztat. Részt vesz az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész és a molekuláris biológus hallgatók képzésében mind magyar, mind angol nyelven. Volt a gyógyszerészképzés intézeti tanulmányi felelőse, valamint a molekuláris biológus képzés orvosbiológus szakirányának vezetője. 1994 óta vesz részt a doktoranduszok képzésében. Alapító tagja a Debreceni Egyetem Molekuláris Orvostudományi, valamint tagja a Debreceni Egyetem Informatikai Doktori iskolájának. 2010 óta a Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola vezetője. Irányításával eddig tizennégy Ph.D. értekezés, huszonöt TDK dolgozat és tizenhárom diplomamunka készült. Jelenleg több Ph.D. és tudományos diákköri hallgató munkáját irányítja.
2000-2013 között vett részt az Általános Orvostudományi Kar oktatómunkájának közvetlen irányításában, kezdetben mint az Oktatási Bizottság titkára. 2004-ben megválasztották az Általános Orvostudományi Kar általános dékánhelyettesének. 2007-2013 között az Általános Orvostudományi Kar dékáni tisztségét látta el. 2013-ban megválasztották a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesének, mely feladatát jelenleg is ellátja.
1990 nyarán elnyerte a Muscular Dystrophy Association (USA) kétéves ösztöndíját (post-doctorral fellowship). Számos alkalommal kapott meghívást Franciaországba (Claude Bernard University, Lyon), az Amerikai Egyesült Államokba (Rush Medical University, Chicago; Rutgers University, Piscataway) és Ausztráliába (University of Queensland, Brisbane) vendégprofesszori látogatásra. A Jiangsu Egyetem (Kínai Népköztársaság) tiszteletbeli egyetemi tanára.  Többször kérték fel külföldről Ph.D. valamint habilitációs eljárásban való részvételre. 2005-ben a legrangosabb európai izomkutatással foglalkozó tudományos konferencia, az Europen Muscle Research Conference szervező bizottságának elnöke volt. Az elektro-fiziológiai munkacsoport vezetése mellett számos nemzetközi tudományos együttműködést indított el. Ezek keretében több francia, svéd és ausztrál kolléga látogatott el az Élettani Intézetbe.
A Debreceni Egyetem és az Általános Orvostudományi Kar közéletében aktívan részt vesz. Több Bizottság munkájában tevékenykedik. 2013 óta elnöke az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak, a Tudományos Tanácsnak és a Tehetségtanácsnak.
Tudományos tevékenységét hat könyvrészletben és több mint 160 angol nyelvű közleményben foglalta össze. Több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja. Több tudományos társaságban vesz részt, 1988 óta tagja, majd 2014-2018 elnöke a Magyar Élettani Társaságnak, tagja az Amerikai Biofizikai (1990), a Brit Élettani (2006), a Magyar Biofizikai (2010) és a Magyar Sporttudományi (2015) társaságoknak. Elnöke a DAB Sejt- és Molekuláris Élettani Munkabizottságnak. 2007-ben beválasztották a MAB Biológiai tudományi képzési ági bizottságba. 2014-ben megválasztották az Országos Doktori Tanács elnökének. 2015 óta dolgozik az International Union of Physiological Sciences vezetésében, mint a The Board of the General Assembly (IUPS BGA) tagja.