Név:
Prof. Dr. Fenyves Veronika
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, oktatási dékánhelyettes Kontrolling nem önálló Tanszék, mb. tanszékvezető, egyetemi tanár

Fenyves Veronika a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet Kontrolling nem önálló tanszékének tanszékvezetője, egyetemi tanára. Tanulmányai szorosan kapcsolódnak a gazdaságtudományok területéhez, melyek között az okleveles közgazdász, MBA, gazdasági agrármérnök és közgazdásztanár végzettségek is megtalálhatóak. Ezen kívül az Université de Lyon Jean Moulin 3 szervezésében Certificat d’Aptitude á l’Administration des Entreprises diplomát is szerzett. Felsőoktatási tevékenysége (oktatás, hallgatók tanulmányi munkájának vezetése, oktatásfejlesztés) kiemelkedő. Oktatási tevékenysége 2001 óta folyamatos a felsőoktatásban gazdasági elemzés, controlling területeken alapképzésen, mesterképzésen és doktori képzésen egyaránt. A Pénzügy és számvitel alapképzési szak szakvezetője és a Vezetés és szervezés mesterszak Controlling és teljesítménymenedzsment specializációjának felelőse. Aktívan részt vesz a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tehetséggondozási tevékenységben. 2002-től összesen 327  szakdolgozat, diplomadolgozat konzulense volt, 16 TDK dolgozat született segítségével, ebből 10 jutott tovább OTDK-ra és ott 2 első helyezést ért el. Két alkalommal is elnyerte a Pro Scientia Aranyérem témavezetői címet. Szerepet vállal továbbá mentorként a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában (DETEP), az Ihrig Károly Szakkollégiumban és a Debreceni Egyetem kettős életpálya modell részeként működő sportolói mentorrendszerben.

A DE GTK oktatási dékánhelyetteseként 2018. július 1-től részt vesz a kar stratégiai fejlesztésében, a duális képzés kialakításában, valamint szak- és specializáció fejlesztésében, emellett intézeti tanszékvezetőként az intézmény-menedzsment területén is jelentős szerepet vállal.

Kutatási területén (controlling, vezetői számvitel, vállalatgazdaságtani elemzések) színvonalas kutatási tevékenységet folytat, ezt igazolja, hogy 2021. szeptemberétől Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el „A számviteli beszámolók megbízhatóságának vizsgálata különös tekintettel a fenntartható gazdaságra vonatkozó elemzésekhez és előrejelzésekhez történő felhasználásra” témában. A SJR Scimago besorolású publikációinak száma 20, melyből 1 db Q1 és 13 db Q2 publikáció. Összesen 221 tudományos közleményt jegyez, ezekre kapott független hivatkozások száma 719, Hirsch-indexe 14, összesített Impakt Faktora 14.581. Folyamatosan végez lektori tevékenységet hazai és nemzetközi folyóiratokban és lát el szerkesztőbizottságokban elnöki és tagi feladatokat.

A DE Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában törzstag, szavazati jogú tagja a Doktori Iskola Tanácsának, a Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsának és a Társadalomtudományi Habilitációs Bizottságnak. Vezetésével eddig két hallgató szerzett PhD fokozatot, ezen felül 7 doktorandusz hallgatót irányít. Rendszeresen részt vesz doktori iskolák doktori és habilitációs tevékenységeiben bírálóként és tagként. Jelenleg 3 intézményi és 2 intézményközi kutatócsoport munkájában vesz részt. Ezen kívül 25 országos és nemzetközi (NKFI, Phare, ROP, TÁMOP, HURO, EFOP, GINOP, INTERREG, OFA, stb.) kutatási projektekben vett/vesz részt szakmai vezetőként, pénzügyi vezetőként, szakmai megvalósítóként. Számos hazai és nemzetközi szervezetben tevékenykedik (pl.: elnökségi tag a Magyar Közgazdasági Társaság Sportközgazdasági szakosztályban, elnöke a Kárpát-Medencei Tudományos Platformnak).