Név:
Prof. Dr. Jávor András
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ, egyetemi tanár, rektori főtanácsadó

Nyíregyházán születtem 1952. április 22-én. Az általános iskolai tanulmányaimat ott kezdtem el, majd 11 éves koromtól Debrecenbe kerülésem után itt fejeztem be. A KLTE Gyakorló Gimnáziumban érettségiztem 1970-ben. Érettségi után, 1970-ben jelentkeztem a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, sikeres felvételit követően, a kötelező katonai szolgálat után, végeztem tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen. Az Egyetemen kapcsolódtam a juh ágazathoz, ehhez kötődött TDK dolgozatom, diplomadolgozatom, egyetemi doktori fokozatom, és ebből írtam kandidátusi értekezésemet is. A végzés óta folyamatosan a Debreceni Egyetem, illetve a jogelődjének alkalmazottja vagyok. 2001-ben habilitáltam, 2004-ben neveztek ki egyetemi tanárrá. 

Vezetői tevékenységeim: 
Vezetői beosztást 2000 óta töltök be a Debreceni Egyetemen. Négy évig a Mezőgazdaságtudományi Kar tudományos dékánhelyettese voltam. Négy évig az Agrártudományi Centrum tudományos centrumelnök-helyettesi posztját töltöttem be. Tíz évig a Debreceni Egyetem oktatási és általános rektorhelyettese voltam, irányításommal alakult ki az egyetemen a Bolognai rendszer és részt vettem annak finomításában. 2017-2020 között rektori főtanácsadóként, a Multidiszciplináris Agrár- és Élelmiszeripari Kabinet elnökeként tevékenykedtem. Az Agrárkabinet élén azon dolgoztam, hogy a Debreceni Egyetem sajátos agrárközpont lehessen a Kárpát-medencében. Ez gyakorlatilag a tiszai vízgyűjtő területet fedte le, ami 157 ezer négyzetkilométer, valójában magában foglalja a határon túli területeket is. Cél volt, hogy a képzés és a tudás exportjával a határon túli magyarságot a saját hazájában helyzetbe hozzuk. Ez természetesen az anyaországot is erősítette, hiszen nyitást jelentett a szomszédos országok agrárpiacára. 
Számos nemzetközi konferencián voltam tagja szervező bizottságoknak, tudományos bizottságnak, illetve töltöttem be szekcióelnöki, illetve moderátori szerepet. Külföldi tanulmányi útjaim során Spanyolországban, Franciaországban, Wales-ben, Romániában, Jugoszláviában, Szlovákiában tartottam egyetemi előadásokat, illetve szemináriumokat. 
Számos debreceni doktori és habilitációs cselekményekben vettem részt elnökként, bírálóként, tagként és szakértőként. 
Pályázati bíráló tevékenységem számos pályázati kiírás projektjeinek lektorálására terjed ki.

Oktatási tevékenységeim: 
A tudományos fokozat megszerzése után önálló pályázatokkal és kutatási feladatok elnyerésével kezdtem dolgozni, igyekezve PhD hallgatókat is bevonni a munkába. Ezzel egyidejűleg tagja lettem a "Regionális forrásokra épülő környezetbarát állattartás" című doktori programtanácsnak. 
Alapító tagja lettem az Állattenyésztési Doktori Iskolának és jelenleg is törzstagja vagyok az iskola tanácsának. 
Folyamatosan veszek részt a Juhtenyésztés, a Tej- és húsfeldolgozás, Kecsketenyésztés, valamint az Állattenyésztési politika tantárgyak felelőse vagyok és néhány diszciplína oktatója voltam. Egyetlen hazai oktatóként tanítom az állattenyésztési politika diszciplínát. Az új juhtenyésztési szakirányú továbbképzés keretében szakvezetőként működöm. A PhD oktatás keretében a Juhtenyésztés és tartástechnológia, az Állati termékek minősítése, az Állati termék előállítás élettana és az Állattenyésztési politika című tárgyak felelőse vagyok.
Számos diplomadolgozat és Országos TDK Konferencián díjazott pályamunka témavezetőjeként közreműködtem. Konzultált diplomadolgozataim száma meghaladta a 200-at, a tudományos diákköri munkák száma több mint 50. Több, mint 20 PhD dolgozat témavezetője, illetve társtémavezetője voltam. 
Számos határon túli intézményben (Partium, Sapientia, Rákóczi Ferenc) szerveztem szakokat, amelyek közül 16 akkreditált. 

Tudományos és közéleti tevékenységeim: 
Tudományos és közéleti munkáim során az alábbi főbb tisztségeket töltöttem/töltöm be (a teljesség igénye nélkül): 
1992-től a FAO kiskérődző szakértője, Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja (1997-től), Országos Juh Terméktanács elnöke (1996–2007 között, illetve 2017-től), a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke (2009-től megszűnéséig), Országos Szaktanácsadási Bizottság elnöke (2012-től), DEAC elnöke (2017-től). A Magyar Rektori Konferencia Határon túli Bizottságának alelnöke (2016-tól). Éveken át a Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara elnökségi tagja voltam, majd országos küldött, az átszervezést követően a megyei Együttműködés, fiatal gazda és innováció osztály elnöke (2018-tól), Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság tagja (2019-től). Az Élelmiszer Pharmapolis nemzetközi ezüst fokozatú klaszter elnöke. 

Juhtenyészési Tudományos Kollégiumi tisztségemnél fogva kapcsolatban állok az összes hazai tudományos fokozattal rendelkező szakemberrel, illetve nemzetközi kapcsolataim több országra terjednek ki. 

A Juh Terméktanács elnökeként irányításommal dolgozták ki a magyar juhágazat intervenciós rendszerét, illetve alakították ki a nemzeti parkokkal a környezetvédelmi juhtenyésztés koncepcióját jelenleg egy munkacsoport vezetőjeként a precíziós, intenzív juhtenyésztés koncepcióján és meghonosításán dolgozom az aktuális agrárminiszter felkérésére. 

Tudományszervező tevékenységem egyik legfontosabb eredménye az Állattenyésztési Molekuláris Biológiai Laboratórium megalapítása, mely ma az Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ keretein belül működik, és ahol jelenleg is dolgozom. 
Több egyetemi, európai és országos projekt pályázója, témafelelőse, szakmai vezetője voltam.  

Főbb kitüntetéseim, elismeréseim (a teljesség igénye nélkül): 
FAO aranyjelvény (2001), Széchenyi István Ösztöndíj (2001), Ujhelyi Imre Díj (2004), Aranyplakett elismerés (Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, 2004), Élelmezésellátás Biztonságáért Díj bronz fokozat (FAO, 2008), Debreceni Agrárkutatásért Emlékérem (Debreceni Egyetem) (2009), 2009-ben a Nagyváradi Egyetem tiszteletbeli doktori címe (Doctor Honoris Causa), Szent-Györgyi Albert-díj (2012), Pro Facultate Díj (2012), Magyar Érdemrend Középkeresztje (2013), NAKVI-imázs díj (2016), Sapientia Egyetem Bocskai-díja (2017), Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis Díj (DE HÖK, 2017), Westsik Vilmos-díj (Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet 2017), A Debreceni Egyetem Tanárképzéséért díj (2019), Debrecen Város Hatvani-díja (2020), Egyetemi és Nemzeti Könyvtárért Emlékérem (2021). 

Publikációs tevékenységeim:
Kutatói és közéleti tevékenysége kezdetétől rendszeresen publikálok, ezalatt több, mint ezer publikációm jelent meg, amelyek közül 650 tudományos közlemény, ebből nyolcvan idegen nyelvű. Idézettségeim száma is meghaladja az ezret, h indexem 15. Tizenhat egyetemi jegyzetet írtam, közel negyven könyv létrehozásában szerzőként, szerkesztőként közreműködtem. Társszerzőkkel írtam két tankönyvet, az Állattenyésztés, illetve a Mezőgazdasági üzemtan II., Nívódíjat kapott. 

Mezőgazdasági fejlesztésben, mint állattenyésztési szakember és vezető szaktanácsadó jelentős számú szakcikket írtam a gyakorlat számára, ezek száma több százra tehető.