Név:
Prof. Dr. Keményfi Róbert
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, dékán, egyetemi tanár

Születési év, hely: Gödöllő, 1969. február 9.
 Munkahely: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék
                     4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

Iskolák:     
1. Török Ignác Gimnázium, Gödöllő (1983–1987)
            (sorkatonai szolgálat 1987–1988)     
2. Kossuth Lajos Tudományegyetem (1988–1993)

Végzettség:    
földrajz szakos középiskolai tanár, okleveles etnográfus (1993)    

Posztgraduális képzés: 
1. Németország, Würzburgi Egyetem, néprajzi képzés (1993–1994) 
2. KLTE PhD Néprajzi program. lev. tag. (1993–1997)        
    
Tudományos fokozatok:
    
1. PhD fokozat (néprajztudomány), 1997
2. Habilitációs cím (néprajztudomány), 2002 
3. MTA doktora cím (néprajztudomány) 2012

 Beosztások: 
1. 1994–1999            egyetemi tanársegéd 
2. 1999–2003            egyetemi adjunktus
3. 2003–2012            egyetemi docens
4. 2012–                    egyetemi tanár

Kitűntetések:
1. Jankó János díj - 1998- Magyar Néprajzi Társaság
2. Szádeczky-Kardoss Elemér díj- 1998- MTA Földtudományi Osztály
3. Fiatal kutatók DAB díja- 1999- MTA DAB
4. Szádeczky-Kardoss Elemér díj- 2005- MTA Földtudományi Osztály
5. Pro Gömör-díj- 2008- Ethnica Alapítvány
6. Kötődés-díj  - 2019 - Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
                                                                                                 

Elismerések: 
1. Bolyai Elismerő Oklevél – 2002 
2. Bolyai Elismerő Oklevél – 2009

Nyelvismeret:
német nyelv:      felsőfok 
angol nyelv:       alapfok   

Ösztöndíjak:
1. DAAD Németország – Würzburgi Egyetem: 1993/94-es tanév – német nyelven
2. Athén: Centre of Vocational Training, 1998. február – angol nyelven
3. Bolyai János ösztöndíj: 1998–2001 2005–2008
4. Magyary Zoltán ösztöndíj: 2001/2002
5. Békésy György ösztöndíj: 2002/2004
6. Collegium Hungaricum, Bécs – kutató ösztöndíj, 2003. szeptember
7. IVDE – Freiburg – kutatói ösztöndíj, 2016. október hó – német nyelven
8. IVDE – Feriburg – kutatói ösztöndíj, 2019. november hó – német nyelven

TUDOMÁNY

Publikációk száma: 210  (MTMT2 szerint)     (MTMT-lap:  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009686 )
Ebből idegen nyelvű tevékenység: 34 (MTMT szerint)
Munkáim meghivatkozásai (MTMT2):  613
Hirsch index: 11           

Konferencia-előadások:              88  
ebből nemzetközi, idegen nyelven:        28

Szerkesztések:
Kötetek:  21

Könyvsorozat és folyóirat-szerkesztés:
1. Néprajzi Látóhatár, társszerkesztő 2000–2001; önálló szerkesztő 2002–2012 , 2014– 
2. Föld és Ember, szerkesztő, 2009–2012         
3. Series Commentariorum de Arte Humana et Geographia, 2009–
4. Ethnographia, szerkesztőbizottsági tag 2003–2012
5. Ethnographica et Folkloristica Carpathica, szerkesztőbizottsági tag 1994-től   
6. Acta Ethnologica Danubia, szerkesztőbizottsági tag 2009-től  
7. Ethnica, szerkesztőbizottsági tag 1999–2015
     
Részvétel akadémiai doktori, PhD és habilitációs eljárásban: 
    (elnökként, opponensként vagy tagként)

akadémiai doktori:  1 
PhD fokozatszerzés: 41 
habilitációs:  14
 
Témavezetésével PhD fokozatot szerzett:    11 hallgató, ebből egy 50%-ban

Tudományos programirányítás, részvétel:
Témavezetőként:  4 program (3 OTKA, 1 IKFPP)
Résztvevőként:    9 program (7 OTKA, 2 NKFP)
  
 Részvétel magyar és nemzetközi konferencia szervezésben: 13 

 

OKTATÁS

Folyamatos oktatás a KLTE/DE Néprajzi Tanszékén 1994-től

Folyamatos oktatás a PhD-programban 2001-től 

Kurzus más hazai egyetemeken: 

1. Miskolci Egyetem: Régi Magyar Irodalom Tanszék
Bevezetés a folklórba (1996/97. II. félév)
2. Miskolci Egyetem: Régi Magyar Irodalom Tanszék
Folklór szeminárium (1996/97. II. félév)
3. Bessenyei György Tanárképző Főiskola
 Magyar néprajz története, etnikai csoportok (1995/96. I. félév, 1996/97. I. félév)

Kurzus külföldi egyetemeken:

Külföldön magyarul:
1. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Intézet, 1997/1998. II. félév kompakt
2. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Intézet, 2000/2001 I. félév  kompakt
3. Észtország, Tartui Egyetem, Hungarológiai Tanszék, 2007/2008 II. félév kompakt 
                            
Külföldön, idegen (német) nyelven:
1.Erasmus-Intensivprogramm: Identitätspolitik und Erinnerungskonstruktionen zwischen Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungran nach 1918    
Bécsi Egyetem, Bécs, 2014. február 1–15.   

Előadások Magyarországon idegen nyelven:
A, Nemzetközi Erasmus programban idegen (német) nyelven:  
1. Debrecen. Finn diákoknak 2006. május 2–9.  
B, Debreceni Nyári Egyetemen idegen (német) nyelven
1. 2006. augusztus 10.   
C, PhD programban idegen (német) nyelven
1. 2007/2008 II. félév   

Egy-egy vendégelőadás más egyetemeken, továbbképzéseken: 24 

OTDK munkák témavezetése:  6 
      ebből:  I. helyezés: 1 fő (2001 Hofer Tamással)  (2001) 
                                                     III. helyezés: 2 fő (1997, 2001)
                                                     különdíj: 2 fő (2001)

KÖZÉLET

Társasági tagságok:
1994–2008: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore magyar tagozat 
1995–2000: Európai Folklór Központért Társaság 
1996-tól: A Magyar Néprajzi Társaság 
1996–2003: Deutsche Gesellschaft für Volkskunde Komission Interkulturelle Kommunikation
1997–2012: A Magyar Földrajzi Társaság 
2002-től a Györffy István Néprajzi Egyesület 

Főbb tisztségek:
Tudományos közélet:

1. MTA Debreceni Néprajzi Bizottságának titkára 1996–2014
2. A Magyar Néprajzi Társaság választmányának tagja: 2002–2006
3. Györffy István Néprajzi Egyesület elnökségi tagja 2002-től 
4. MAB BTK szakbizottsági tag 2018–
5. MTA Bolyai kuratóriumi tag 2012–
6. MTA Néprajztudományi Bizottság tag 2017–
7. MTA Néprajztudományi Bizottság társelnök 2020–2021
8. MTA Néprajztudományi Bizottság elnök 2021–
9. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégium elnök 2022–  

Egyetem:     
1. Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága tagja 2004–2010 
2. A DE BTK Startégiai Bizottságának tagja 2007–2010
3. A Történelem-Néprajz Doktori Iskola törzstagja 2002 óta
     (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2621)
4. A DE BTK Tudományos és Habilitációs Testületének tagja: 
2004–2010; 2013–2015 
5. Történelem-Néprajz Doktori Iskola Kulturális ökológia alprogramjánakvezetője 2009-től
6. DE BTK oktatási dékánhelyettes 2010–2013
7. DE BTK tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettes 2013–2015
8. A DE BTK Tudományos és Habilitációs Testületének elnöke: 2014–2015
9. DE BTK dékán 2017–