Név:
Prof. Dr. Kovács Péter
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, professor emeritus,

1974-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen és lett az I. Belgyógyászati Klinika egyetemi gyakornoka. 1979-től egyetemi tanársegédi, 1987-től osztályvezető egyetemi adjunktusi munkakörben dolgozott. 1994-ben osztályvezető egyetemi docens, 2005-től egyetemi tanár. Belgyógyász, klinikai farmakológus és sürgősségi szakorvos. 1993-ban az orvostudomány kandidátusa, 2000-ben habilitált, 2004-ben az MTA doktora. 2001-től a Debreceni Egyetemen a GYTK Klinikai Farmakológiai Tanszék alapító tanszékvezetője. 1974-től vesz részt orvostanhallgatók magyar és angol nyelvű belgyógyászati, majd a GYTK gyógyszerészhallgatóinak oktatásában.

A gyógyszerészhallgatók részére – az országban elsőként – bevezette a klinikai farmakológia oktatását, mint új tantárgyat, melyet fakultatív formában az orvostanhallgatók részére is oktatott. Elindította a klinikai farmakológus szakorvosi vizsgáztatást a Debreceni Egyetemen. Évente többször nemzetközi GCP tanfolyamot szervezett, klinikai farmakológiai tankönyv több fejezetének szerzője.

Szívelektrofiziológiai kutatásokat végzett 1974-1993 között, nemzetközi kongresszusokon tartott előadásokat és írt közleményeket. 1993 után tudományos munkája a klinikai farmakológia és az integratív gyógyszerfejlesztés felé irányult. Klinikai farmakológia kutatásokra munkacsoportot alakított, mely az első hazai GYTK Klinikai Farmakológiai Tanszék alapja lett.

1989-től 2017-ig a Debreceni Egyetemen a Belklinika Klinikai Farmakológiai Részlegét megalapította és vezette, az egyik vezető hazai klinikai farmakológiai központtá fejlesztette. 1989-től több száz klinikai humán gyógyszervizsgálatot vezetett. A bioekvivalencia vizsgálatok területén jelentős európai centrummá vált a Részleg, évente 10-22 ilyen vizsgálat kerül elvégzésre, (egyéb I-III-as fázisú vizsgálatok mellett). Az itt elvégzett klinikai vizsgálatok jelentései alapján sok generikus gyógyszerkészítmény került törzskönyvezésre (elsősorban német és más európai gyógyszerhatóságok által).

Klinikai és experimentális farmakológiai kutatások területén születtek publikációi, hatékony tudományos együttműködést alakított ki hazai és külföldi farmakológiai kutatóhelyekkel és gyógyszeripari fejlesztőkkel. Több gyógyszeripari szabadalom társszerzője. Tanulmányutakon vett részt a Rostocki Egyetemen, Bécsben, Washingtonban. Egy évet dolgozott vendégkutatóként az USA-ban, a Floridai Egyetem Gyógyszerkutató Központjában.

Hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagja, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke 2006-2008, a Magyar Klinikai Farmakológusok éves (jelenleg már 23.) kongresszusának szervezője.

2017-ben nyugdíjazásakor emeritus professzori címet kapott a Debreceni Egyetemtől. A DE rektorának, a DE Klinikai Központ elnökének tanácsadója, a DE Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ és a DE Sürgősségi Klinika tanácsadójaként dolgozik.