Név:
Prof. Dr. Nagy János
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, professor emeritus,

Nagy János 1951. július 13-án Hajdúnánáson született, hajdúsági, erős mezőgazdasági gyökerekkel. 1975-ben végzett Debrecenben, az Agrártudományi Egyetemen. Kandidátusi disszertációját 1986-ban védte meg. 1995-ben a Debreceni Egyetem habilitált doktorrá nyilvánította. 1996-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. 1997-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1998-tól a MTA-DE Földművelési Kutatócsoportot vezetője.
A magyar felsőoktatás és tudományos élet kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyisége. Debreceni Agrártudományi Centrum első elnöke (2000-2004), a Debreceni Egyetem rektorhelyettese (2003-2004) és két alkalommal rektora (2002-2003, 2004-2007) volt. 2014-től a Debreceni Egyetem prorektora. Nemzetközileg is elismert kutatómunkát végez. Alapítója és vezetője az Európában is egyedülálló, multifaktoriális szántóföldi tartamkísérleteknek. Tudományos kutatási eredményei hozzájárulnak a környezetkímélő, hatékony és alkalmazkodó termesztéstechnológiák kidolgozásához. 
Koordinátora, vezetője számos hazai és nemzetközi projektnek. Hatékony tudományos együttműködést alakított ki a Readingi, a Müncheni, a Bécsi, a Wageningeni valamint a montreáli McGill Egyetemmel. 
Iskolateremtő tevékenysége jelentős. 2000-től irányítja a Kerpely Kálmán Doktori Iskolát. Vezetésével 31 fő szerzett doktori fokozatot. Munkásságával hozzájárult a határon túli oktatás-kutatás fejlesztéséhez. Kimagasló színvonalú tehetséggondozó. Alapítója a Kerpely Kálmán Szakkollégiumnak. 
Megjelent 441 tudományos közleménye. Ebből angol nyelvű 155. Független idézetek száma: 1399. Szerzője a „Kukorica – a nemzet aranya” c. könyvnek. Elért kutatási eredményeit fémjelzi, hogy könyve angol, spanyol, orosz, ukrán és német nyelven igen sikeres. A Növénytermelés c. tudományos folyóirat főszerkesztője. Szerkesztője a „Current Plant and Soil Science in Agriculture” nemzetközi kiadványsorozatnak.
Tagja az Agrárminisztérium Agrárgazdasági Tanácsának. Elnöke az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanácsnak. Tagja a European Society for Agronomy, valamint az International Soil Tillage Research Organization szervezeteknek. Az Ukrán Tudományos Akadémia külső tagja. Az Aradi Egyetem (2002), a Nagyváradi Egyetem (2005), Kaposvári Egyetem (2009),   Kijevi Egyetem (2010) és a Széchenyi István Egyetem (2021) „honoris causa” doktora. 
Hajdúböszörmény város (2005) és Debrecen város díszpolgára (2013).