Név:
Prof. Dr. Nagy Péter
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, egyetemi tanár, Európai Onkológiai Akadémia tagja

Nagy Péter a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület elnöke.

Vegyészként végzett a Debreceni Egyetemen, és részben itt, részben pedig Svédországban, a Stockholmi Királyi Technológiai Intézetben szerezte meg a doktori címét. Posztdoktori tudományos ösztöndíjakkal az egyesült államokbeli Oklahomai Egyetemen, valamint az új-zélandi Otago Egyetemen dolgozott. Időközben vendégkutató volt a Washington Egyetemen (Seattle) és az ETH-n (Zürich).

Jelenleg az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója, valamint a Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály vezetője. Egyetemi tanár a Debreceni Egyetemen és az Állatorvos-tudományi Egyetemen.

A tudományterületén 6 folyóirat szerkesztője (pl. Journal of Biological Chemistry, British Journal of Pharmacology, Molecular Oncology vagy Antioxidants and Redox Signaling); 81 tudományos publikációt szerzett, és több országos és nemzetközi konzorciális kutatási projektet vezetett/vezet (pl. jelenleg a Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium, a Redox Tumorbiológiai Tématerületi Kiválósági Program vezető kutatója illetve a „Horizon Europe” Onkológiai Misszióján belül a UNCAN program munkacsoport vezetője).

Kutatási érdeklődés

Fő kutatási érdeklődése a sejten belüli jelátviteli folyamatok reaktív oxigén- és kénvegyületekkel történő szabályozására összpontosul a tumorptogresszióval kapcsolatosan, új gyógyszerek és biomarkerek fejlesztése céljából. A kénhidrogén kis jelátviteli molekula biológiai funkcióinak és a cisztein oldalláncok perszulfidációjának mint a fehérjék funkcióit vezérlő és védő posztranszlációs módosulatok tématerületeinek egyik úttörője.

Testületi és bizottsági tagság

Az Európai Onkológiai Tudományok Akadémiájának tagja, Magyarország delegáltja a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynökségének Tudományos Tanácsába, valamint igazgatósági tag az Európai Onkológiai Intézetek Szervezetének Akkreditációs Testületében.