Név:
Prof. Dr. Paragh György
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek nem önálló Tanszék, egyetemi tanár

1978-ban summa cum laude minősítéssel szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd az I.sz. Belgyógyászati Klinikán helyezkedett el, ahol azóta is folyamatosan dolgozik. Belgyógyászatból, kardiológiából, endokrinológiából, sürgősségi orvostanból és belgyógyászati angiológiából tett szakvizsgát, emelett lipidológus, obezitológus és hipertonológus licenszvizsgákkal rendelkezik. 1987-ben PhD fokozatot, 2000-ben MTA doktori fokozatot szerzett, 2001. óta egyetemi tanár, azóta az Anyagcsere Betegségek Tanszék vezetője. 2003-2012 között az I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, majd 2012-től 2018-ig az egységes Belgyógyászati Intézet vezetője volt. Több, mint négy évtizedes klinikusi pályafutása során számos egyetemi funkciót is ellátott, így 2000-2004 között oktatási dékánhelyettes, majd 2004-től 2007-ig az ÁOK dékánja volt. 2007-2013-ig a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum elnökeként tevékenykedett. Számos egyetemi bizottság tagja, illetve vezetője volt, jelenleg Egyetemünk Orvos- és Egészségtudományok Tudományterületi Habilitációs Bizottságának elnöke. A fentiek mellett országos belgyógyászati szakfelügyelő főorvosi, illetve az Egyetemi Klinikák Szövetségének elnöki funkcióját is betöltötte.

Több, mint 30 évvel ezelőtt Belgyógyászati Klinikán megalapította a lipidológiai szakrendelést, mely azóta országos és regionális központtá fejlődött. A lipid kutatásban elért eredményei alapján számos hazai és nemzetközi multicentrikus vizsgálatban vett részt. Aktív szerepet vállalt a metabolikus szindróma kritériumrendszerének és terápiás ellátásának kidolgozásában, kezdeményezésére az Anyagcsere Betegségek Tanszéken regionális Neuropathia Centrumot hoztak létre.. Aktív résztvevője és szervezője a jelenleg már 18 szakmai társaság részvételével kétévente megrendezésre kerülő Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciáknak. 

A Belgyógyászati Klinikán kezdetektől fogja rendszeresen részt vesz a magyar és angol nyelvű belgyógyászati oktatásban, melyet aktív közreműködésével korszerűsítettek. A hallgatók felkészülését segítendő videófilmet állított össze, mely azóta is meghatározó oktatóanyag a hallgatók számára. Több tankönyv és egyetemi jegyzet szerzője, illetve szerkesztője. Számos hallgató TDK témavezetője volt, melyek közül többen később kollégái lettek a Belgyógyászati Klinikán. A belgyógyászati szakmai grémium elnöki feladatát látta el több éven keresztül. Rendszeres főszervezője a Debreceni Belgyógyászati Napoknak és a Debreceni Anyagcsere Napnak, emellett havi rendszerességgel továbbképzéseket tart a szakorvosjelölteknek. 2020-ban a belgyógyászati rezidensképzés mai igényeknek megfelelő módosításának országos koordinátori feladatát látta el. 

Szűkebb szakmai érdeklődési területe a lipidanyagcsere-zavarokat, az érelmeszesedés rizikófaktorait, valamint az elhízás és metabolikus szindróma témakörét ölelik fel. PhD témavezetőként, társtémavezetőként 17 hallgatója szerzett PhD fokozatot. Közvetlen munkatársai közül tízen habilitáltak, hárman MTA doktori fokozatot szereztek. Számos nemzetközi és országos pályázat nyertese, a Debreceni Akadémiai Bizottság Anyagcsere és Endokrinológia Munkabizottságának elnöke. Közel 800 folyóiratcikket jegyez, melyekre több, mint 7800-szor hivatkoztak (Google Scholar alapján), impakt faktora 530, Hirsch indexe 44. 

Számos hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja. A Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-kelet Magyarországi Belgyógyász Szakcsoportjának több éven keresztül főtitkára volt, jelenleg ezen társaságok elnöki feladatait látja el. Tagja az Európai Atherosclerosis Társaságnak és a Nemzetközi Atherosclerosis Társaságnak is, melyek munkájában aktív szerepet vállalt (pl. International Lipid Expert Panel, familiáris hiperkoleszterinémia munkacsoport). Közel 20 éve a Metabolizmus szakmai folyóirat főszerkesztője, emellett hazai és külföldi folyóiratok rendszeresen felkért bírálója. 

Számos szakmai kitüntetés birtokosa, ezek közül a fontosabbak: Kiváló munkáért kitüntetés, DOTE Kiváló Oktatója, Szent-Györgyi Albert Díj, Petrányi Gyula Díj, Fornet Béla Emlékérem. 2020-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje elismerésben részesült, emellett a hallgatók mintegy 12 alkalommal választották az ÁOK Év oktatójának. Szülővárosa, Tiszafüred példamutató életpályája elismeréseként 2011-ben díszpolgárrá választotta.