Név:
Prof. Dr. Pócsi István
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Biotechnológiai Intézet, Molekuláris Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék, egyetemi tanár

1961. május 05-én születettem Debrecenben. Általános, majd középiskolai tanulmányaimat Hajdúdorogon,illetve Hajdúnánáson végeztem. 1979-ben felvételt nyertem a Kossuth Lajos Tudományegyetem vegyész szakára, amit 1985-ben kitüntetéses diplomával végeztem el. 1985 és 1992 között a KLTE Természettudományi Kar Biokémiai Tanszékén tudományos segédmunkatársként, majd MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíjasként széles szubsztrátspecificitású -glikozidázok tisztításával és enzimológiai jellemzésével foglalkoztam, aminek eredményeképpen 1993-ban a kémiai tudományok kandidátusa címet szereztem. 1992-től kezdődően a KLTE TTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékén dolgoztam tudományos főmunkatársként majd egyetemi docensként. Érdeklődésem fokozatosan az ipari jelentőséggel bíró mikroorganizmusok glutation és reaktív oxigén részecske metabolizmusa felé irányult. 2000-ben sikerrel habilitáltam a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 2003-tól kezdődően a Debreceni Egyetem TTK Mikrobiológiai és Biotechnológiai, jelenleg Molekuláris Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékét vezetem. 2009-ben biológiai tudományok tudományágban MTA doktori címet szereztem. Értekezésem címe „Néhány nagy gyakorlati jelentőségű gomba és gomba modellszervezet glutationmetabolizmusa” volt. 2011-ben egyetemi tanári kinevezést kaptam.

Eddig 218 tudományos közleményem jelent meg, illetve került elfogadásra biokémiai, genomikai, mikrobiológiai, mikológiai, élelmiszertudományi és biotechnológiai folyóiratokban, emellett 10 könyvfejezet (ebből 2 tankönyvi fejezet) megírásában vettem részt. A közleményeim összesített impakt faktora a megjelenés éve alapján számolva 494,905, és ezekre eddig 3291 (MTMT Szakterületi táblázat, 2021. december 18.) független hivatkozást kaptam. Jelenlegi fő kutatási területeim: különböző élesztő és fonalas gomba fajok stresszválaszának a megismerése, fonalas gombák stresszválasz-fehérjéinek az azonosítása és annotációja,gombaellenes hatóanyagok létrehozása, probiotikum és prebiotikum fejlesztések, mikotoxinok kutatása.

Közvetlen munkatársaim közül három fő sikerrel habilitált, közülük egy fő MTA doktora címet és egyetemi tanári kinevezést kapott, a témavezetésemmel elkészült és megvédett doktori (PhD) értekezések száma pedig 16 (ebből 5 fő esetében társtémavezető voltam). Eddig 130 szakdolgozatnak és diplomamunkának voltam témavezetője és társtémavezetője, és a TDK-dolgozatot készítő hallgatóim közül 9 fő szerzett helyezést illetve kapott különdíjat országos TDK konferenciákon.

Az oktatómunkám széles spektrumú, hiszen eddigi egyetemi pályafutásom alatt számos kollégiumot tartottam, illetve dolgoztam ki a biokémia, mikrobiológia, mikológia és biotechnológia területén. Jelenleg szakfelelősként koordinálom a Debreceni Egyetemen sikerrel akkreditált biotechnológia alapképzési és mesterképzési szakokat.

Hosszabb tanulmányutakat a King’s College London és az Oklahoma State University, Stillwater egyetemeken teljesítettem. Emellett több brit, belga, osztrák, amerikai, dán, holland, német, olasz és lengyel egyetemen illetve kutatóintézetben tartottam szemináriumokat, valamint előadásokat.

Számos alapkutatási és innovációs pályázat kidolgozásában vettem, illetve veszek részt téma- vagy szakmai vezetőként vagy közreműködő kutatóként. Jelenleg szakmai vezetője vagyok az NKFIH 2018-1.2.1-NKP-2018- 00002 „A magyar fogyasztók rövid és hosszú távú aflatoxin-terhelésének meghatározása a tejtermékláncban és a kockázatkezelő intézkedések megalapozása”, továbbá az NKFIH 2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00056 „Biotechnológiai kutatások Fusarium mikotoxinoktól mentes gabonafélék és élelmiszerek előállítása céljából” pályázatoknak.

Társszerkesztője vagyok a Frontiers in Fungal Biology folyóiratnak, emellett tagja vagyok az Applied and Environmental Microbiology és Fungal Biology Reviews folyóiratok szerkesztőbizottságának, továbbá a Journal of Basic Microbiology tanácsadó testületének. 2019-2020-ban vendégszerkesztő voltam a Frontiers in Microbiology újságban az „Aspergillus-derived mycotoxins in the feed and food chain” kutatási területen. Pályafutásom során Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban, Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, Széchenyi István Ösztöndíjban és Öveges József Program Ösztöndíjban részesültem, továbbá Fulbright Research Fellowship ösztöndíjat nyertem el. 2008-tól kezdődően tagja vagyok az MTA Mikrobiológiai Osztályközi
Tudományos Bizottságának. 2018-ban Magyar Mikrobiológiai Társaság elnökségi tagjává, ezen belül az Mikológia szekció elnökévé választottak.

2015-ben megkaptam a Magyar Mikrobiológiai Társaság Manninger Rezső Emlékérem díját.