Név:
Prof. Dr. Popp József
Beosztás: 
Neumann János Egyetem MNB-Tudásközpont, egyetemi tanár

Iskolák, munkahelyek, beosztások: 
A keszthelyi Agrártudományi Egyetemen 1979-ben agrármérnöki diplomát szerzett. 1984-ben a Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán mérnök-közgazdász oklevelet kapott. 1982-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen doktori címet szerzett. A közgazdaságtudomány kandidátusa (MTA 1988), a közgazdaságtudományok doktora (Dr.sc. oec., Humboldt Egyetem Berlin, 1998), az MTA doktora (2008) habilitált doktor (Debreceni Egyetem, 2008), egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, 2009), az MTA levelező tagja (2019). 1979-ben az Agrárgazdasági Kutató Intézetben helyezkedett el, ahol először tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs és a Pénzügypolitikai Tudományos Osztály vezetője lett. 1984-1988 között Humboldt Egyetem (Berlin) Közgazdaságtudományi Kar levelező ösztöndíjasaként a jövedelemszabályozással foglalkozó értekezésével elnyerte "A közgazdaságtudományok doktora (Dr.sc.oec.)" címet. 1988-90 között a Hanns-Seidel-Stiftung (NSZK) ösztöndíjasaként a Müncheni Műszaki Egyetemen (Technische Universität München) oktatással és kutatással foglalkozott. 1990-1998 között az USA-ba és Kanadába akkreditált diplomataként dolgozott a washingtoni magyar nagykövetségen. 1998-1999 között a KÜM Integrációs Államtitkárságán az Európai Közösségek Főosztályán közigazgatási főtanácsadóként dolgozott, ahol Magyarország EU csatlakozásának kérdéseivel foglalkozott. Ezután az Agrárgazdasági Kutató Intézetbe került, ahol tudományos igazgató és főigazgató-helyettes volt. 2009-2018 között a Debreceni Egyetem dolgozott egyetemi tanári, dékánhelyettesi, intézetigazgatói és doktori iskola vezetői beosztásokban. 2018-2021 között a Szent István Egyetem, majd Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánja, illetve a Gazdaságtudományi Intézet igazgatója és a doktori iskola vezetője volt. 2021 óta a Neumann János Egyetemen az MNB-Tudásközpontjában dolgozik oktatóként és kutatóként egyaránt. Három külföldi egyetemen (WSB University Poland, North-West University South Africa és University of Johannesburg South Africa) professzor és vendégprofesszor. 

Tudományos tevékenység: 
Aktív részt vállal a tudományos és felsőoktatási közéletben. A Magyar Tudományos Akadémia testületeiben is visel tisztséget, ahol többek között az MTA Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottság és Bolyai János kutatási ösztöndíj 4. sz. Szakértői Kollégium elnöke, valamint az MTA Agrártudományok Osztálya elnökhelyettese. Számos hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, elnöke. Tudományos kitüntetései közül kiemelhető a Lifetime Achievement Award, Delhi School of Professional Studies and Research (2011), az Akadémiai Díj (2011), Munkáját díszdoktori címekkel is elismerték, 2010-ben a Pannon Egyetemen (Doctorem Honoris Causa) és a Delhi School of Professional Studies and Research Egyetem (Honoris Causa Professorship). Tudományos munkásságának fő területe ma a körforgásos gazdaság és bioökonómia mellett a globális élelmezés-, energia- és környezetbiztonság összefüggéseinek közgazdasági elemzése. Tíz végzett PhD hallgatója van. Kutatói és oktatói kapcsolatai kiterjednek a nemzetközi szervezetektől kezdve az európai és tengerentúli kutatóintézeteken át a külföldi egyetemekig. Popp József angol és német nyelvből felsőfokú, orosz nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik. A Stanford Egyetem által a világ vezető kutatóiról publikált listán Popp József neve is szerepel a felső 2%-ban.