Név:
Prof. Dr. Roman Czaja
Beosztás: 
Nikolas Kopernikusz Egyetem (Torun, PL), Történeti Intézet és Levéltár, Debreceni Egyetem, honoris causa doctor

1960-ban született Wąbrzeźno-ban. A történelmi tanulmányait a Nicolaus Copernicus Egyetem Történelmi és Levéltártudományi Intézetében végezte a lengyelországi Toruńban 1979-1983 között. 1988/89-ben a münsteri Westfälische-Wilhelms Egyetemen a városok történelmét tanulmányozta. A Bölcsészettudományi Tanszéken 1991-ben megírta az „Elbląg/Elbing város szociotopográfiája a Középkorban” című doktori disszertációját. 1999-ben adjunktusként habilitált a Történelemtudományi tanszéken „A porosz városok és a Teuton Lovagrend. Értekezés a város és a területi hatóság közötti kapcsolatokról a késő középkorban” című könyv megírásával. 2008-ban publikálta az „Uralkodó csoportok a Balti zóna városaiban, a középkorban” című könyvet. 2010-ben Lengyelország Köztársasági Elnökétől egyetemi tanári címet kapott. Több mint 250 tudományos cikk, valamint 5 könyv szerzője. A tudományos érdeklődése a középkori városok történelmére, a Hanza-szövetség és a Teuton Lovagrend történelmére, valamint a történelmi térképészetre összpontosul. Meghívott előadóként számos nemzetközi konferencián vett részt Németországban,  (Berlin, Leipzig, Lübeck, Münster, Potsdam), Olaszországban (Prato), Ausztriában (Bécs), Litvániában (Klaipeda), Írországban (Dublin), az Egyesült Királyságban (London) és Spanyolországban (Nájera). 2000 májusától 2001 áprilisáig az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként kutatott a Humboldt Egyetemen, és 2017 augusztusától novemberéig a Berlini Szabadegyetemen. 1984-től a Történelmi és Levéltártudományi Intézetben dolgozik, 2000-től professzorként. 2001-től a Középkori Történelem Székének birtokosa. 2010-ben egyetemi tanári címre jelölték. A Bölcsészettudományi, Teológiai és Művészeti Doktori Iskola igazgatója (2019 óta).
A Hamburgi egyetemen dolgozó Jürgen Sarnowskyval együtt az “Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” című folyóirat főszerkesztője. A Lengyel Városok Történelmi Atlaszának Szerkesztője. A Városok Történelmének Nemzetközi Bizottságának tagja, 2016-ban pedig az elnökévé választották. Az Internationale Historische Kommisssion zur Erforschung des Deutschen Ordens tagja és alelnöke. 2018-ban a Debreceni Egyetem díszdoktorává választották. 2020-ban a Magdeburgi Otto Von Guericke egyetem az Eike von Repgow díjat adományozta neki.