Név:
Prof. Dr. Stephan Immenschuh
Beosztás: 
Hannoveri Orvosi Főiskola (D), Transzfúziós Orvosi és Transzplantációs Intézet

Cím    Hannoveri Orvosi Egyetem, Transzfúziós Medicina és Transzplantációs Mérnöki Tudományok Intézete
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover, Németország
e-mail:

Képzettség

1990    Orvosi diploma, Giessen Orvosi Iskola, Giessen, Németország,
1991    MD (Előléptetés), Giessen Orvosi Iskola, Giessen, Németország

Akadémiai kinevezések

1990 - 1992    Rezidens, Belgyógyászat, Mainz Orvosi Iskola, Mainz, Németország
1992 - 1994    Posztdoktori munkatárs, Cornell Orvosi Egyetem és Főiskola, New York, Amerikai Egyesült Államok
1994 - 1996    Tudományos munkatárs, Laboratóriumi Medicina, Giessen Orvosi Iskola, Németország
1996 - 2001    Tudományos munkatárs, Belgyógyászat, Göttingen Orvosi Iskola, Németország
2001 - 2008    Tudományos munkatárs/Kezelőorvos, Laboratórium és Transzfúziós Gyógyászat,
    Giessen Orvosi Iskola, Németország
2009 -    Hannoveri Orvosi Egyetem, Transzfúziós Medicina és Transzplantációs Mérnöki Tudományok Intézete, Németország
    
2014 -    Professzor

Tudományos ösztöndíjak

1992-1994    Posztdoktori tudományos ösztöndíj (Német Kutatási Alapítvány)

Kiválasztott publikációk (5 a teljes 115-ből)

1.    Madyaningrana K, Vijayan V, Nikolin C, Aljabri A, Tumpara S, Korenbaum E, Shah H, Stankov M, Fuchs H, Janciauskiene S, Immenschuh S. Alpha1-antitrypsin counteracts heme-induced endothelial cell inflammatory activation, autophagy dysfunction and death (2021) (Az alfa-1-antitripszin semlegesíti a hem-indukált endothelium-sejt gyulladási aktivációját, az autofágiás diszfunkciót és a halált)  Redox Biol 26: 102060
2.    Vijayan V, Pradhan P, Braud L, Fuchs HR, Gueler F, Motterlini R, Foresti R, Immenschuh S. Human and murine macrophages exhibit differential metabolic responses to lipopolysaccharide - A divergent role for glycolysis (Emberi és rágcsáló makrofágok különböző metabolikus válaszokat adnak lipopoliszacharidokra - A glükolízis divergens szerepe) (2019) Redox Biol 22: 101147
3.    Aljabri A, Vijayan V, Stankov M, Nikolin C, Figueiredo C, Blasczyk R, Becker JU, Linkermann A, Immenschuh S. HLA class II antibodies induce necrotic cell death in human endothelial cells via a lysosomal membrane permeabilization-mediated pathway (HLA II. osztályú antitestek nekrotikus sejtelhalást okoznak az emberi endotheliális sejtekben egy lizoszómás membrán-permeabilizációval közvetített útvonalon) (2019) Cell Death Dis 10:235
4.    Naidu S, Vijayan V, Santoso S, Kietzmann T, Immenschuh S. Inhibition and genetic deficiency of p38 MAPK up-regulates heme oxygenase-1 gene expression via Nrf2 (A p38 MAPK inhibíciója és genetikai elégtelensége megnöveli a hem oxigenáz-1 génexpresszióját az Nrf2-n keresztül) (2009) J Immunol 182:7048-7050
5.    Kietzmann T, Samoylenko A, Immenschuh S. Transcriptional regulation of heme oxygenase-1 gene expression by MAP-kinases of the JNK and p38 pathway in primary rat hepatocyte cultures (A hem oxigenáz-1 gén expressziójának transzkripciós szabályozása a JNK MAP-kináz segítségével és a p38-as útvonallal elsődleges patkány májsejtkultúrákban) (2003) J Biol Chem 278: 17927-17936