A Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület Tagjai

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (GTIDEA) kuratóriumi elnökének munkáját segítő, nemzetközileg elismert hazai és külföldi kutatókból álló Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület (TTTT) a hazai, az európai és a globális szakmai és társadalmi trendek figyelembevételével kialakított szakértői véleményével támogatja a kuratórium munkáját, közreműködik az Egyetem tudományos és képzési teljesítményének növelésében, nemzetközi kapcsolatainak bővítésében. 

A GTIDEA elnöke a Testület elnöki posztjára Dr. Nagy Péter professzort kérte fel, a Debreceni Egyetem professzorát, aki az Országos Onkológiai Intézet tudományos és nemzetközi kapcsolatok igazgatója, az Európai Rákkutatói Akadémia tagja és a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) Tudományos Tanácsának magyar delegáltja. A Testület tagjait az Alapítvány elnöke kéri fel. 

A Testületben számos szakterület képviselője vállalt szerepet, mely biztosítja a különböző tudományterületek kiegyensúlyozott reprezentációját. A több mint 50 tagú Testület tanácsadói tevékenységét munkacsoportokban végzi. 

A Testület tagjainak szakértelmével, tudásával, nemzetközi tapasztalatával, innovatív szemléletével hozzájárul ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem sikeresen valósítsa meg a küldetésnyilatkozatában vállalt céljait és elősegíti a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak kibővítését az európai és tengerentúli egyetemekkel, kutatóhelyekkel. 

Letölthető kiadvány a Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület tagjairól

HUMÁNTUDOMÁNYOK 

Bartha Elek 

DE BTK Néprajz Tanszék 

Czaja, Roman 

Nikolausz Kopernikusz Egyetem, Középkortörténeti és Segédtudományi Tanszék, Történeti Intézet és Levéltár, Toruń, Lengyelország 

Csatár Péter 

DE BTK Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék  

Duffek Mihály 

DE ZK Billentyűs Tanszék 

Fekete Károly 

Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Gyakorlati Teológiai Tanszék, Liturgikai Kutatóintézet 

Imre László 

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

Keményfi Róbert 

DE BTK Dékáni Hivatal, BTK Néprajz Tanszék 

Szikora Veronika 

DE ÁJK Dékáni Hivatal, ÁJK Polgári Jogi Tanszék 

 

ÉLETTUDOMÁNYOK 

Mátyus László

DE ÁOK Dékáni Hivatal, Biofizikai és Sejtbiológiai Tanszék

Molnár Zoltán

Fiziológiai, Anatómiai és Genetikai Tanszék és St John's College, Oxfordi Egyetem

Agarwal, Anupam 

Alabama Egyetem (UAB) Orvostudományi Kar, Nephrológia Tanszék, Birmingham, USA 

Bácskay Ildikó 

DE GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék, DE Egészségipari Intézet 

Balla József 

DE ÁOK Belgyógyászati Intézet, Nephrológiai Tanszék 

Buzás Edit 

SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 

Csernoch László 

DE ÁOK Élettani Intézet 

Fésüs László 

DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 

Gábriel Róbert 

PTE TTK Biológiai Intézet, Pécs 

Hunyady László 

Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet / SE ÁOK Élettani Intézet 

Ignarro, Louis Joseph  

Kaliforniai Egyetem, Orvostudományi Kar, Molekuláris és Orvosi Farmakológiai Tanszék, Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok / Debreceni Egyetem díszdoktora 

Immenschuh, Stephan 

Hannoveri Orvostudományi Egyetem, Transzfúziós Orvostudományi és Transzplantációs Intézet, Immunhematológiai Diagnosztikai Részleg, Hannover, Németország 

Jean-Baptiste, Michel 

Országos Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet, Vaszkuláris Transzlációs Laboratórium, Párizs, Franciaország 

Kovács Péter 

DE Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet 

Papp Mária 

DE ÁOK Belgyógyászati Intézet Gasztroenterológiai Klinika 

Paragh György 

DE ÁOK Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek nem önálló Tanszék 

Rusvai Miklós 

Állatorvostudományi Egyetem 

Sæter, Gunnar 

Oslói Egyetemi Kórház, Rákkutatási Intézet, Oslo, Norvégia 

Sáfrány Géza 

NNK Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály, Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), Budapest 

Schaer, Dominik 

Zürichi Egyetemi Kórház, Belgyógyászati ​​Klinika, Zürich, Svájc 

Szabó Zoltán 

DE Klinikai Központ Elnöki Hivatal 

Vercelotti, Gregory 

M Health Fairview, Minnesotai Egyetem, Minneapolis, USA 

GAZDASÁG-, ÉLELMISZER- ÉS AGRÁRTUDOMÁNY 

Fenyves Veronika 

DE GTK Kontrolling nem önálló Tanszék 

Heijman, Wim  

Wageningeni Egyetem és Kutatóközpont, Társadalomtudományi Tanszék, Agrárgazdaságtan és Vidékpolitika Kutatócsoport, Wageningen, Hollandia 

Jakab István 

Országgyűlés, MAGOSZ (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége), Budapest 

Jávor András 

DE MÉK Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ 

Nábrádi András

DE GTK  Vállalatgazdaságtani Tanszék

Nagy János 

DE MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet 

 

Popp József 

Neumann János Egyetem MNB-Tudásközpont, Kecskemét 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY, ÉPÍTÉSZET,MOBILITÁS,MŰSZAKI TUDOMÁNYOK, IT 

Akaike, Takaaki 

Környezetegészségügyi és Molekuláris Toxikológia Tanszék, Tohoku Egyetem, Sendai, Japán 

Anisits Ferenc 

Debreceni Egyetem; Dieselmotor kutatási és fejlesztési központ vezető 

Arnér, Elias 

Karolinska Intézet, Biokémiai és Biofizikai Intézet, Orvosi Biokémiai és Biofizikai Tanszék, Stockholm, Svédország 

Bazsa György 

DE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Bleszity János 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék, Budapest 

David, Fred Robert  

Francis Marion Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Florence, Dél-Karolina, USA 

Fábián István 

DE TTK Kémiai Intézet, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 

Feelisch, Martin 

Southamptoni Egyetem Orvostudományi Kar, Kísérleti Orvostudományi és Integratív Biológiai Tanszék, Southampton, Egyesült Királyság 

Jakab Tóth Éva 

Orléansi Egyetem, Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS), Molekuláris Biofizikai Központ, Orléans, Franciaország 

Nagy Péter 

Debreceni Egyetem, Onkokémiai Intézet; Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály; Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 

Pátzay György 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Katasztrófavédelmi Intézet, Iparbiztonsági Tanszék, Budapest 

Pintér Ákos 

DE TTK Matematikai Intézet 

Pócsi István 

DE TTK Biotechnológiai Intézet, Molekuláris Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék 

Solymosi József 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 

Szűcs Edit 

DE MK Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 

 

SPORTTUDOMÁNYOK 

Bácsné Prof. Dr. Bába Éva 

DE GTK Sportgazdasági és Menedzsment Intézet 

Balogh László 

DE Sporttudományi Koordinációs Intézet 

Radák Zsolt 

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Sport- és Egészségtudományi Intézet, Molekuláris Edzésélettani Kutató Központ, Budapest 

Szántó Sándor 

DE ÁOK Sportorvosi Tanszék / Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ (SET) 

Wladár Sándor 

Magyar Úszó Szövetség, Budapest 

 

 

Frissítés dátuma: 2024.03.26.