Név:
Prof. Dr. Szikora Veronika Tünde
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,dékán, egyetemi tanár

Szikora Veronika Debrecenben született, az általános- és középiskolát Hajdúnánáson végezte. Joghallgatói éveit a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán töltötte, ahol 1997-ben szerzett diplomát, majd megkezdte PhD tanulmányait. 2005-ben védte meg PhD értekezését, 2014-ben habilitált.
1998-tól oktatója a Debreceni Egyetem (jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Karának (a Polgári Jogi Tanszékre 1998-ban tanársegédi, 2002-ben adjunktusi, 2005-ben docensi, 2018-ban egyetemi tanári kinevezést kapott). 
Jelenleg is a DE ÁJK-n oktat, a jogász szak szakfelelőse, több tárgy felelőse a graduális, a posztgraduális és a doktori képzésben, a tehetséggondozási programokban mentor. 
2007-től a Debreceni Egyetem Marton Géza Doktori Iskolájának tagja, 2014-től törzstagja. Kilenc PhD hallgató kutatásának vezetésével bízták meg, akik közül hárman tudományos fokozatot szereztek.
A DE ÁJK-n 2009-2016 között oktatási dékánhelyettesi feladatokat látott el, 2016-tól dékán.
A tudományos és szakmai közélet aktív szereplője, több tudományos/szakmai bizottság és folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, doktori cselekmények résztvevője. Rendszeres előadója és gyakran szervezője a tudományterületét érintő országos és nemzetközi konferenciáknak. Kutatásait a polgári jog tárgykörében folytatja.
Kiemelt egyéni és csoportos kutatási programok vezetője és résztvevője (például: Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai kutatási programokban díjazott; Deák Ferenc ösztöndíjas; Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány támogatottja; egyéni és csoportos OTKA pályázat vezetője és résztvevője; Campus Hungary ösztöndíjas; Collegium Hungaricum ösztöndíjas; Nemzeti Kiválósági Program Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas; KÖFÖP és EFOP projektvezetője és alprojektvezetője).