Név:
Prof. Dr. Pátzay György
Beosztás: 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, professor emeritus,

Tudományos eredményeim

Személyes adatok

•    született: Budapest, 1950
•    nős, két gyermek

Nyelvismeret
•    angol középfokú C-típusú nyelvvizsga
•    orosz felsőfokú C-típusú nyelvvizsga
német társalgási, előadói szint

Tanulmányok, tudományos fokozatok, státuszok

•    okleveles vegyészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1975
•    C.Sc., PhD, Budapesti Műszaki Egyetem, 1995, témavezető: Tóth Béla
•    okleveles környezetvédelmi szakmérnök, BME 2005
•    atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő, Magyar Mérnöki Kamara, 2012
•    habilitáció, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014
•    egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015
•    professzor emeritus , Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2020

Tanulmányutak

•    1980-83 3 éves ösztöndíj a Dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben 
•    1994 2 hónapig holland költségen meghívott vendégoktató a Delfti Műszaki Egyetemen, "Numerical simulation and modelling in chemical engineering using partial differential equations" c. előadássorozattal
•    1995 másfél hónapig vendég kutató az Oslói Egyetem CICERO környezetvédelmi kutató intézetében “Air Pollution in Hungary” témában

Jelenlegi és korábbi munkahelyek

•    1975 szeptember– 1980 szeptember BME Kémiai Technológia Tanszék, tudományos segédmunkatárs 
•    1980 szeptember-1983 december Dubnai Egyesített Atomkutató Intézet, Dubna, Szovjetúnió, tudományos kutató
•    1984 január – BME Kémiai Technológia Tanszék (2006-ig), BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (2006-), tudományos munkatárs (1989-ig), adjunktus (1995-ig), docens (1995-), tanszékvezető helyettes (2006-2012)
•    2013 február – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, Iparbiztonsági Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető
•    2015  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, Iparbiztonsági Tanszék, egyetem tanár

Ösztöndíjak

•    1980-83 3 éves ösztöndíj a Dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben
•    Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000-2004

Kitüntetések

•    Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000 
•    Varga József egyetemi díj a technológiai kutatások eredményeiért, 2006 (BME)
•    A Katasztrófavédelem Tiszteletbeli Tagja kitüntetés, 2012 (OKF)
•    Wartha Vincze egyetemi díj a technológiai kutatások eredményeiért, 2013 (BME)
•    A környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntető oklevél, 2013 (Magyar Mérnöki Kamara)
•    Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt 2015
Tudományos eredmények és publikációk

Tudományos tevékenységemet az alábbi területeken végeztem:

•    Radioaktív hulladékok szelektív kezelése, katasztrófavédelem, kárelhárítás és környezetbiztonság, sugárvédelem, nukleáris méréstechnikai alkalmazások fejlesztése, veszélyes technológiák és technológiai folyamatok elemzése, anyagátadási folyamatok számítógépes modellezése.
•    Energiatermelés hagyományos és új technológiái, vízüzemek és vízkezelési technológiák ioncsere és membrántechnikai technológiák fejlesztése. 

Publikációs tevékenység 

Összesen 149 közlemény, 71 tudományos közlemény, 15 nemzetközi referált 23 hazai idegen nyelvű, 13 hazai magyar nyelvű  szakfolyóiratban, 16 konferencia közlemény (15 idegen és 1 magyar nyelven), 39 további tudományos mű, 2 felsőoktatási tankönyv , 4 további oktatási mű, 1 szabadalom, 426 független hivatkozás; h-index: 10. 
A publikációs lista az idézetek feltüntetésével:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10008933 

Bírálati tevékenység

•    folyóiratok: Desalination, Separation and Purification Technology, Periodica  Polytechnica Chem. Eng., Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry lektora 
•    tudományos alapok: OTKA biráló bizottsági tag 2007-2011 évek között
•    az OKF Iparbiztonsági Tanácsadó Testületének tagja, 2013-
•    nyolc PhD dolgozat bírálója (lásd mellékelt)
•    bizottsági tag 8 PhD védésben 
•    elnök 2 Ph.D. védésben
•    Breitner Dániel, Fábián Margit, Hózer Zoltán, Kókai Zsófia, Török Szabina, Zagyvai Péter, “A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai”, Egyetemi jegyzet, 2013, lektora 

Tagság tudományos testületekben

•    Magyar Termálenergia Társaság 1993- alapító tagja, alelnöke
•    MTA Kémiai technológiai és környezetvédelmi munkabizottság, 2006-2014, titkára, 2015-től 2020-ig elnöke
•    MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság tag, 2014-
•    MTA Köztestületének tagja 1995-
•    Magyar Megújuló Energia Plattform tagja 2012-
•    Magyar K´emikusok Egyesu¨lete, tagja
•    Anhaltische Akademie für Energie und Umwelt e.V. (Németország) elnökségi tagja 2015-2020
Konferenciaszervezés
•    European Geothermal Conference 2003, Szeged, May 25-30 2003 nemzetközi geotermikus konferencia szervezője és a konferencia kiadványának szerkesztője voltam

    • vezető kutatóként elnyert pályázatok:

 

P´aly´azat c´ıme

P´aly´azat t´ıpusa

Elnyert

¨osszeg

Id˝otartam

Intelligens polimerek és kompozitok környezetkímélő hasznosítása hálózati együttműködésben Kutatási Kooperációs Központ (KKK) , Radioaktív szennyezők eltávolítása, kutatási irány vezető

GVOP-3.2.2-2004-07-0006/3.0

60.000.000 Ft

2005-2007

„Atomerőművi üzemelési és leszerelési radioaktív hulladékok biztonságos és gazdaságos kezelésének a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével történő fejlesztéseinek hatósági szempontú értékelése”, témavezető

OAH_ABA-45/13-M 

 6.657.500 Ft,

2014

•    vezető kutatóként elnyert ipari kutatásos megbízások:
Az elmúlt 10 évben mintegy 30 elnyert ipari kutatási megbízás döntően a Paksi Atomerőmű Zrt, az Országos Atomenergia Hivatal és az MVM Zrt. megbízásából, mintegy 350 millió forint értékben.
Hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetése

35 diplomamunka, 24 szakdolgozat és 2 sikeres Ph.D. dolgozat témavezetője voltam, a dolgozatok magyar és angol nyelven készültek.