Név:
Prof. Dr. Bazsa György
Beosztás: 
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék, professor emeritus

Hosszúpályiban járt általános iskolába, majd a debreceni Állami Fazekas Mihály Gyakorló Gimná-ziumban érettségizett. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett vegyész oklevelet 1963-ban. Ezt követően az egyetem Fizikai Kémiai Tanszékén kezdett dolgozni. 1970-ben kapott ad-junktusi, 1975-ben egyetemi docensi, 1990-ben pedig egyetemi tanári kinevezést. Ekkortól nyolc éven át a Fizikai Kémiai Tanszék vezetője. 2010-ben professor emeritus címet kapott. 
1969-ben védte meg egyetemi doktori, 1975-ben a kémiai tudományokban kandidátusi, 1989-ben akadémiai doktori értekezését. Fő kutatási területe az oldatfázisú reakciók kinetikája. Első-sorban az ún. nem-lineáris, gyakran egzotikus reakciók néven említett folyamatokat tanulmányoz-ta. Elsőként észlelték és értelmezték — a Irving Epsteinnel (Brandeis Egyetem, Waltham, MA) és Nagypál Istvánnal — a gravitáció hatását a kémiai hullámok terjedési sebességére. Póta Györggyel a hullámfrontok alakját és sebességét írta le egzaktul. Lengyel Istvánnal a salétromsa-vas autokatalitikus oxidációk mechanizmusát tisztázták. Nagy Istvánnal a polimerizációs frontreak-ciókat írták le. 
1978 és 1982 között a KLTE Természettudományi Karának dékánhelyettese, majd 1984-től 1990-ig dékánja. Ezt követően az egyetem rektorhelyettese, 1995–2000 között rektora.
Két ciklusban az Akadémián közgyűlési doktorképviselő, a másodikban egyúttal az Akadémia elnökségének választott tagja volt. 1990 óta a Kémiai Tudományok Osztályának tanácskozó tagja, illetve állandó meghívottja.
A hazai és nemzetközi felsőoktatási közéletben három évtizeden át aktívan vett részt. A Termé-szettudományi Dékáni Kollégium elnöke (1989/90), a TEMPUS Felügyelő Bizottság alapító tagja. 1993-ban az Országos Doktori és Habilitációs Tanács (ma ODT) alapító elnöke. A Magyar Rekto-ri Konferencia (1997–1998), a Felsőoktatási és Tudományos Tanács (2004–2006), két ciklusban (2007–2010, 2010–2012) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) elnöke. Részt vett az Európai Rektorkonferencia (CRE/EUA), a European Centre of Strategic Management of Universities (ESMU), a European Association for Quality Assurance (ENQA) munkájában.
A hazai közéletben országgyűlési (1998–2002), Hajdú-Bihar megyei közgyűlési (2002–2006) és Debreceni városi közgyűlési (2006–2010) képviselő volt a Magyar Szocialista Párt színeiben.
Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975), Ifjúságért Érdemérem (1983), Pro Univer-sitate (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1999), Doctor Honoris Causa (Nemzeti Sevcsenko Egyetem, Kijev, 1999), Pro Universitate (Debreceni Egyetem, 2001), a Magyar Köztársasági Ér-demrend középkeresztje (2003), Az Országos Doktori Tanács (ODT) díszoklevele (2014)
1968-ban kötött házasságot (dr.) Kassai Zsuzsannával. Két fiuk és két lány unokájuk van.